Lọc khí máy nén khí Ingersoll Rand 23487457

Liên hệ

  • Dùng cho máy nén khí trục vít Ingersoll Rand
  • Cấp lọc: 5-10 micron
  • Chất liệu: giấy bột gỗ nhập khẩu
  • Độ chân không: 0.01 bar
  • Tuổi thọ: 3000 – 4000 giờ
  • Hãng sản xuất: Ingersoll Rand
  • Bảo hành: 03 tháng

Mô tả

iAIR Việt Nam là đơn vị cung cấp phụ tùng máy nén khí, Lọc khí 23487457 chính hãng hàng đầu Việt Nam, cùng với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp sẽ làm hài lòng quý khách hàng!

Lọc khí máy nén khí Ingersoll Rand 23487457

Bảng tra mã lọc máy nén khí Ingersoll Rand

MÁY NÉN KHÍ LOẠI LỌC MÃ LỌC
HP 525 S Lọc tách 92062132
Lọc khí 92266519
Lọc khí 91672683
Lọc dầu
HP 525 W Lọc tách 92062132
Lọc khí 92266519
Lọc khí 91672683
Lọc dầu
HP 750 S Lọc tách 92062132
Lọc khí 92035948
Lọc khí 92035955
Lọc dầu
HP 750 W Lọc tách 92062132
Lọc khí 92035948
Lọc khí 92035955
Lọc dầu
ML 45 60 hp Lọc tách 22089551
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 39911615
NIRVANA 37 K CC Lọc tách 38008579
Lọc khí 54672522
Lọc dầu 54672654
NIRVANA 45 K CC Lọc tách 38008579
Lọc khí 54672522
Lọc dầu 54672654
NIRVANA 50 H CC Lọc tách 38008579
Lọc khí 54672522
Lọc dầu 54672654
NIRVANA 55 K CC Lọc tách 38008587
Lọc khí 54672530
Lọc dầu 54672654
NIRVANA 60 H CC Lọc tách 38008579
Lọc khí 54672522
Lọc dầu 54672654
NIRVANA 75 K CC Lọc tách 38008587
Lọc khí 54672530
Lọc dầu 54672654
NIRVANA 75 K 2S Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 75 H CC Lọc tách 38008587
Lọc khí 54672530
Lọc dầu 54672654
NIRVANA 90 K CC Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 90 K 2S Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 100 H CC Lọc tách 38008587
Lọc khí 54672530
Lọc dầu 54672654
NIRVANA 100 H 2S Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 110 K CC Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 110 K 2S Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 132 K CC Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 132 K 2S Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 125 H CC Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 160 K CC Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 160 K 2S Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 200 H CC Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
NIRVANA 200 H 2S Lọc tách 42542787
Lọc khí 22130223
Lọc dầu 39911631
P 100 Lọc tách 92042506
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92128859
P 100 ASD Lọc tách 92128883
Lọc khí 92124213
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92128859
P 100 AWD Lọc tách 92128883
Lọc khí 92124213
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92128859
P 100 WD Lọc tách 92128883
Lọc khí 92124213
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92128859
P 101 Lọc tách 92522135
Lọc khí 92793025
Lọc dầu 92793223
P 110 Lọc tách 92522135
Lọc khí 92793025
Lọc dầu 92793223
P 125 Lọc tách 92042506
Lọc khí
Lọc dầu
P 125 SW Lọc tách 92522135
Lọc khí
Lọc dầu
P 125 WD Lọc tách 92522135
Lọc khí
Lọc dầu
P 130 Lọc tách 92522135
Lọc khí 92793025
Lọc dầu 92793223
P 140 SP Lọc tách 92042506
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92118678
P 140 WP Lọc tách 92077601
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92118678
P 150 Lọc tách 92808286
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92118678
P 150 Lọc tách 92042506
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92118678
P 150 WD Lọc tách 92077601
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92118678
P 175 Lọc tách 92042506
Lọc khí 92124213
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92118678
P 175 WD Lọc tách 92077601
Lọc khí 92124213
Lọc khí 92147353
Lọc dầu 92118678
P 180 Lọc tách 92808286
Lọc khí
Lọc dầu
P 250 Lọc tách 35579184
Lọc khí 92117431
Lọc dầu 92118678
P 250 WD Lọc tách 92077601
Lọc khí 92117431
Lọc dầu 92118678
P 260 Lọc tách 92866508
Lọc khí 93158624
Lọc khí 93158632
Lọc dầu 92118678
P 260 7/71 Lọc tách 54625942
Lọc khí
Lọc khí
Lọc dầu 92118678
P 335 Lọc tách 35579184
Lọc khí 35812437
Lọc dầu 92118678
P 355 Lọc tách 35579184
Lọc khí 35812437
Lọc dầu 92118678
P 375 Lọc tách 92702224
Lọc khí 92117431
Lọc dầu 92118678
P 375 WD Lọc tách 92087881
Lọc khí 92117431
Lọc dầu 92118678
P 375 WD last version Lọc tách 92719434
Lọc khí 92117431
Lọc dầu 92118678
P 600 Lọc tách 92062132
Lọc khí
Lọc dầu
P 600 Lọc tách 35299577
Lọc khí
Lọc dầu
P 600 SD 2T Lọc tách 92699198
Lọc khí 92686948
Lọc khí 92686955
Lọc dầu 92118678
P 600 WD 2T Lọc tách 92699198
Lọc khí 92686948
Lọc khí 92686955
Lọc dầu 92118678
P 65 Lọc tách 92128883
Lọc khí
Lọc dầu
P 68 Lọc tách 92128883
Lọc khí
Lọc dầu
P 75 Lọc tách 92128883
Lọc khí
Lọc dầu 92128859
P 750 S Lọc tách 92062132
Lọc khí 92035948
Lọc khí 92035955
Lọc dầu
P 750 W Lọc tách 92062132
Lọc khí 92035948
Lọc khí 92035955
Lọc dầu
P 85 SD Lọc tách 92128883
Lọc khí 92124213
Lọc dầu 92128859
P 85 WD Lọc tách 92128883
Lọc khí 92124213
Lọc dầu 92128859
P 900 Lọc tách 92062132
Lọc khí
Lọc dầu
PA 50 Lọc tách 35577220
Lọc khí 37802840
Lọc dầu 92118678
PA 60 Lọc tách 35577220
Lọc khí 37802840
Lọc dầu 92118678
PA 75 Lọc tách 35577220
Lọc khí 35262336
Lọc dầu 35262336
R 132 Lọc tách 23566938
Lọc khí 23487457
Lọc dầu 23424922
SSR 10 horizontal Lọc tách 35299577
Lọc khí 39708466
SSR 10 Vertical Lọc tách 39863857
Lọc khí 39708466
SSR 1000 Lọc tách 39726286
Lọc khí 39125547
Lọc dầu 39125828
SSR 12 horizontal Lọc tách 35299577
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 12 Vertical Lọc tách 39863857
Lọc khí 39708466
SSR 15 horizontal Lọc tách 35299577
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 15 Vertical Lọc tách 39863857
Lọc khí 39708466
SSR 18 horizontal Lọc tách 39504147
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 18 Vertical Lọc tách 39863865
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 2000 10 L horizontal Lọc tách 39705728
Lọc khí 39768466
Lọc dầu
SSR 2000 10 L Vertical Lọc tách 92871326
Lọc khí 39768466
Lọc dầu
SSR 2000 6 L horizontal Lọc tách 39705728
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 2000 6 L Vertical Lọc tách 92871326
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 2000 7 L horizontal Lọc tách 39705728
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 2000 7 L Vertical Lọc tách 92871326
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 2000 8 L horizontal Lọc tách 39705728
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 2000 8 L Vertical Lọc tách 92871326
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 22 horizontal Lọc tách 39504147
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 22 Vertical Lọc tách 39863865
Lọc khí 39708466
Lọc dầu
SSR 28 horizontal Lọc tách 39712070
Lọc khí 39711726
Lọc dầu 39123237
SSR 28 Vertical Lọc tách 39863873
Lọc khí 39711726
Lọc dầu 39123237
SSR 34 horizontal Lọc tách 39712070
Lọc khí 39711726
Lọc dầu 39123237
SSR 34 Vertical Lọc tách 39863873
Lọc khí 39711726
Lọc dầu 39123237
SSR 41 horizontal Lọc tách 39712070
Lọc khí 39711726
Lọc dầu 39123237
SSR 41 Vertical Lọc tách 39863873
Lọc khí 39711726
Lọc dầu 39123237
SSRM 11 Lọc tách 92735547
Lọc khí 92058825
Lọc dầu 92740950
SSRM 11 new type Lọc tách 92735547
Lọc khí 93191542
Lọc dầu 92740950
SSRM 110 from series No 62274 Lọc tách 92765783
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740943
SSRM 110 up to series No 62273 Lọc tách 92062132
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740943
SSRM 132 2S Lọc tách 93188019
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740943
SSRM 132 from series No 64166 Lọc tách 92765783
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740943
SSRM 132 up to series No 64165 Lọc tách 92062132
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740943
SSRM 15 Lọc tách 92735547
Lọc khí 93191542
Lọc dầu 92740950
SSRM 150 2S Lọc tách 93188019
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740943
SSRM 150 from series No 66274 Lọc tách 92765783
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740943
SSRM 150 up to series No 66273 Lọc tách 92062132
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740943
SSRM 18.5 Lọc tách 92735547
Lọc khí 93191542
Lọc dầu 92740950
SSRM 200 2S Lọc tách 39863873
Lọc khí 39750732
Lọc dầu 92888262
SSRM 22 Lọc tách 39751391
Lọc khí 39125547
Lọc dầu 92740950
SSRM 22 new type belt-driven Lọc tách 92890334
Lọc khí 93191542
Lọc dầu 92740950
SSRM 22 new type gear-driven Lọc tách 92754688
Lọc khí 93191542
Lọc dầu 92740950
SSRM 250 2S Lọc tách 39863873
Lọc khí 39750732
Lọc dầu 92888262
SSRM 30 Lọc tách 39751391
Lọc khí 39125547
Lọc dầu 92740950
SSRM 30 new type belt-driven Lọc tách 92890334
Lọc khí 93191542
Lọc dầu 92740950
SSRM 30 new type gear-driven Lọc tách 92754688
Lọc khí 93191542
Lọc dầu 92740950
SSRM 300 2S Lọc tách 92785328
Lọc khí 39750732
Lọc dầu 92755230
SSRM 350 2S Lọc tách 92785328
Lọc khí 39750732
Lọc dầu 92755230
SSRM 37 from series No 68548 Lọc tách 92754688
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740950
SSRM 37 up to series No 68547 Lọc tách 39751391
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740950
SSRM 4 Lọc tách 92824473
Lọc khí 92888718
Lọc dầu 92824598
SSRM 45 Lọc tách 92754696
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740950
SSRM 50 Lọc tách 92754696
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740950
SSRM 55 from series No 77001 Lọc tách 92722750
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740950
SSRM 55 up to series No 77000 Lọc tách 39737473
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740950
SSRM 5.5 Lọc tách 92824473
Lọc khí 92888718
Lọc dầu 92824598
SSRM 75 from series No 80001 Lọc tách 92722750
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740950
SSRM 75 up to series No 80000 Lọc tách 39863857
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740950
SSRM 7.5 Lọc tách 92824473
Lọc khí 92888718
Lọc dầu 92824598
SSRM 90 from series No 60227 Lọc tách 92765783
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740943
SSRM 90 up to series No 60226 Lọc tách 92062132
Lọc khí 39708466
Lọc dầu 92740943
SSRMH 11 Lọc tách 39900923
Lọc khí 88171913
Lọc dầu 39329602
SSRUP 5 4-11 KW Lọc tách 22388045
Lọc khí 88171913
Lọc dầu 39329602
SSRUP 5 15-22 KW Lọc tách 54749247
Lọc khí 89295976
Lọc dầu 54672654
SSR UP 5 30 KW Lọc tách 54749247
Lọc khí 22203095
Lọc dầu 54672654
VHP 400 SD Lọc tách 92699198
Lọc khí 92686922
Lọc khí 92686930
Lọc dầu 92740950
VHP 400 SD 2T Lọc tách 92699198
Lọc khí 92686922
Lọc khí 92686930
Lọc dầu 92740950
VHP 400 WD Lọc tách 92699198
Lọc khí 92686948
Lọc khí 92686955
Lọc dầu 92740950
VHP 400 WD 2T Lọc tách 92699198
Lọc khí 92686948
Lọc khí 92686955
Lọc dầu 92740950
VHP 700 S Lọc tách 92062132
Lọc khí 92055530
Lọc khí 92035955
Lọc dầu 92740943
VHP 700 W Lọc tách 92062132
Lọc khí 92055530
Lọc khí 92035955
Lọc dầu 92740943
XHP 650 Lọc tách 36762250
Lọc khí
Lọc dầu
XHP 900 Lọc tách 36762250
Lọc khí
Lọc dầu
XP 600 Lọc tách 39705736
Lọc khí
Lọc dầu
XP 600 S Lọc tách 92062132
Lọc khí 92055530
Lọc khí 92035955
Lọc dầu
XP 600 W Lọc tách 92062132
Lọc khí 92055530
Lọc khí 92035955
Lọc dầu
XP 900 S Lọc tách 92062132
Lọc khí 92055530
Lọc khí 92035955
Lọc dầu
XP 900 W Lọc tách 92062132
Lọc khí 92055530
Lọc khí 92035955

iAIR Việt Nam là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc hệ thống máy nén khí. Sử dụng phụ tùng máy nén khí, lọc dầu, lọc tách, lọc khí tại iAIR Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn của quý khách vì những lợi ích sau:
– Tồn kho phong phú cả về số lượng lẫn chủng loại các mã phụ tùng của các hãng máy nén khí phổ biến trên thị trường
– Chất lượng đảm bảo, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 – 6 tháng
– Xuất xứ chính hãng, nguồn gốc rõ ràng.
– Giá cả cạnh tranh nhất thị trường, miễn phí lắp đặt phụ tùng.

>> Liên hệ báo giá: Hotline: 1900.3248

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IAIR VIỆT NAM

Website: iair.vn – Email: admin@iair.vn

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay